Услуги

Корекция на лаковото покритие

1. Почистване на повърхността на автомобила с глина
2. Обработка на лаковото покритие с почистваща политура.
3.Консервация на лаковото покритие със защитна политура
Автомобил
Пастиране
Седан
Ван
Джиип
Бус Товарен
Бус Пътнически
Пастиране
Седан
Ван
Джип
Бус Тов.
Бус Път.
600 лв./8 ч.
800 лв./10 ч.
800 лв./12 ч.
900 лв./12 ч.
900 лв./12 ч.
600 лв./8 ч.
800 лв./10 ч.
800 лв./12 ч.
900 лв./12 ч.
900 лв./12 ч.