Услуги

Почистване на таван

- Почистването се осъществява със специален за тази услуга препарат, с който се почистват всякакви замърсители, попаднали върху повърхността.
Автомобил
Таван
Седан
Ван
Джиип
Бус Товарен
Бус Пътнически
Таван
Седан
Ван
Джип
Бус Тов.
Бус Път.
30 лв./20 мин.
40 лв./30 мин.
40 лв./40 мин.
0 лв./50 мин.
0 лв./50 мин.
30 лв./20 мин.
40 лв./30 мин.
40 лв./40 мин.
0 лв./50 мин.
0 лв./50 мин.