Услуги

Почистване на врати

- Почистването се осъществява с помощта на "Торнадор"
Автомобил
Врати
Седан
Ван
Джиип
Бус Товарен
Бус Пътнически
Врати
Седан
Ван
Джип
Бус Тов.
Бус Път.
40 лв./20 мин.
40 лв./20 мин.
40 лв./20 мин.
40 лв./20 мин.
40 лв./20 мин.
40 лв./20 мин.
40 лв./20 мин.
40 лв./20 мин.
40 лв./20 мин.
40 лв./20 мин.