Услуги

Почистване на под

- Почистването се осъществява на следните стъпки: почистване на мокета с прахосмукачка и "Торнадор"
Автомобил
Почистване на под
Седан
Ван
Джиип
Бус Товарен
Бус Пътнически
Почистване на под
Седан
Ван
Джип
Бус Тов.
Бус Път.
80 лв./15 мин.
90 лв./15 мин.
100 лв./20 мин.
0 лв./30 мин.
0 лв./30 мин.
80 лв./15 мин.
90 лв./15 мин.
100 лв./20 мин.
0 лв./30 мин.
0 лв./30 мин.