Услуги

Двигател

- Почистване на прах, масло, грес и други замърсители. Консервация на всички метални, пластмасови и гумени детайли на двигателя.
Автомобил
Двигател
Седан
Ван
Джиип
Бус Товарен
Бус Пътнически
Двигател
Седан
Ван
Джип
Бус Тов.
Бус Път.
20 лв./25 мин.
20 лв./25 мин.
20 лв./25 мин.
20 лв./25 мин.
20 лв./25 мин.
20 лв./25 мин.
20 лв./25 мин.
20 лв./25 мин.
20 лв./25 мин.
20 лв./25 мин.