Услуги

Твърда карнаубна вакса

- Ваксата образува гладка структура върху повърхността на автомобила, която създава впечатляваща степен на блясък и предлага дълготрайна защита. Всеки допълнителен слой усилва ефекта.
Автомобил
Твърда вакса
Седан
Ван
Джиип
Бус Товарен
Бус Пътнически
Твърда вакса
Седан
Ван
Джип
Бус Тов.
Бус Път.
50 лв./40 мин.
55 лв./50 мин.
60 лв./50 мин.
0 лв./50 мин.
0 лв./50 мин.
50 лв./40 мин.
55 лв./50 мин.
60 лв./50 мин.
0 лв./50 мин.
0 лв./50 мин.