Услуги

Изпиране на интериор

- Основно почистване на интериора чрез съвременни технологии , "Торнадор" и "Екстрактор".Посредством тези уреди замърсяванията се извличат на 100% от интериора и те получават блестящ и свеж вид.

Цените на услугата варират в зависимост от нивото на замърсяване на автомобила!

Автомобил
Пране
Седан
Ван
Джиип
Бус Товарен
Бус Пътнически
Пране
Седан
Ван
Джип
Бус Тов.
Бус Път.
180 лв./5 ч.
200 лв./5 ч.
220 лв./5 ч.
140 лв./6 ч.
300 лв./6 ч.
180 лв./5 ч.
200 лв./5 ч.
220 лв./5 ч.
140 лв./6 ч.
300 лв./6 ч.